Markacistički

Markacistički Odsjek osnovan početkom 2016. godine

U odsjeku 15-tak markacista
Svi planinari trebaju pomoći u aktivnostima:  Održavanje signalizacije (markiranje, obnavljanje markacija, čišcenje – održavanje planinarskih staza i putokaza).
Izuzetno značajna ativnost, jer izravno doprinosi sigurnosti svih koji se kreću u planini.

VIJESTI MARKACISTIČKOG ODSIJEKA